Úvod

BigMat
Volám sa
Tomáš Šidlo
Ja a moji kolegovia z partie sa tešíme na spoluprácu!
BigMat
Montáž krovov
Realizáciu klampiarskych prác
Realizáciu pokrývačských prác
Montáž strešných okien a svetlovodov
Realizáciu prístreškov a altánkov s pohľadovým rezivom
Realizáciu podbytí ríms
Zatepľovacie práce
Komplexá rekonštrukcia striech